Musiikki osana opetusta ja opiskelua

Joidenkin on kerta kaikkiaan pakko kuunnella musiikkia opiskellessaan, kun toisille siitä ei ole kuin häiriötä. Nämä ääripäät saattavat herättää ihmetystä toistensa keskuudessa, mutta toisaalta myös oppia aivan yhtä tehokkaasti. Meistä kun kukaan ei ole täysin samanlainen oppija kuin joku toinen. Musiikkia voi käyttää opiskelussa ja opetuksessakin tehokkaasti. Esimerkiksi aakkoset voi oppia tehokkaasti aakkoslaulun avulla ja muitakin litanioita ja listoja on mukavampi opetella ulkoa tietyn sävelen ja rytmin avulla – voipa olla, että nämä samaiset listat tulevat kymmenenkin vuoden päästä ulkomuistista samalla sävelellä.Nyt selvitämme hiukan sitä, kuinka musiikkia voi käyttää opetuksessa ja kuinka se voisi tuoda hyötyä myös opiskeluun.

Musiikki opetuksessa

Kuten saatat tietää, on kaupoissa ja muissakin julkisissa tiloissa mahdollisuus altistua monenlaisille musiikin kautta tuleville viesteille. Eikä näiden tarvitse olla mitään piilotettuja mainoksia, vaan lähinnä ihmisen mielialaan vaikuttavia säveliä. Ja koska musiikilla voidaan vaikuttaa ihmiseen jo näin paljon, voi olla perusteltua olettaa, että sillä voitaisiin saada ainakin jonkinlaiset oppilaat oppimaan helpommin.Ilman tutkimusnäyttöjäkin monet voivat varmasti yhtyä siihen ajatukseen, että lauluksi muovaamalla jos jonkinlaiset litaniat jäävät näppärästi päähän. Tästä tietysti todisteena ovat niin monet korvamadoiksi muuttuneet kertosäkeet – vaikka laulun sanat olisi kuullut väärinkin.Musiikkia voi käyttää opetuksessa toki myös niin sanotusti taustamusiikkinakin. Usein vieraita kieliäkin oppii kuuntelemaan musiikin avulla, joten musiikin merkitystä opetuksessa ei kannata väheksyä.

Musiikki opiskelussa

Opetuksessa musiikkia voi käyttää vahvistamaan tiettyä opetettavaa asiaa, vaikkapa kieltä. Opiskelun aikana, vaikkapa nyt kokeeseen tai tenttiin lukiessa, voi musiikkia käyttää luomaan oikeanlaista tunnelmaa tai taajuutta tiedon vastaanottamiselle. Erityisesti instrumentaalimusiikkia löytyy monista musiikkia sisältävistä palveluista paljonkin, ja onpa niihin kasattu soittolistojakin keskittymistä varten.Instrumentaalimusiikin lisäksi löytyy myös erilaisia ääniaaltojen taajuuksia sisältäviä keskittymismusiikkiraitoja, joiden sanotaan auttavan esimerkiksi juuri keskittymään tai vaikkapa löytämään luovuus. Vaikkei näihin uskoisikaan, voi niitä silti hyvillä mielin kokeilla, ei sitä tiedä jos pieni taustaääni saisi opiskelun sujumaan vielä paremmin.Musiikki voi olla olennainen osa jonkun opiskelua, kun se samaan aikaan on yhdentekevää toiselle. Nämä ovat kuitenkin henkilökohtaiseen oppimiseen liittyviä asioita, joista ei kannata kiistellä.